O COOKIES

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES (COOKIES PRIVACY POLICY)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom tejto webstránky a teda prevádzkovateľom osobných údajov je

názov firmy: WeNet SK, s.r.o.

adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava

IČO: 35 859 415

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“).

Príjemcovia osobných údajov

Informácie o cookies tretích strán a poskytovateľoch cookies tretích strán, sú dostupné v záložke Zásady ochrany osobných údajov. Okrem uvedených príjemcov môžu cookies spracúvať aj naši obchodní partneri v oblasti IT (napr. prevádzka serverov, informačných systémov a iné), reklamy, marketingu, administratívy, alebo orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie (napr. súdy, úrady, orgány činné v trestnom konaní a podobne).

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Ako dotknutá osoba máte podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov nasledovné práva:

  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
  • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
  • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás na vyššie uvedených údajoch. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).